Duurzaamheidscafé 2013 #1: Power2Nijmegen

 

Duurzaamheidscafé 2013 #1: Power2Nijmegen

dinsdag 26 maart 2013: 20:00 - 22:00

In april vorig jaar presenteerde de gemeente Nijmegen de wens om in 2035 energieneutraal te zijn.

Om dat voor elkaar te krijgen is onder de noemer “Power2nijmegen” een flink aantal maatschappelijke initiatieven gestart en dit heeft geresulteerd in een 35 tal ideeën/projecten. De conclusie is dat deze projecten moeten kunnen leiden tot een energieneutraal Nijmegen in 2045.

Maar hoe nu verder? En hoe zorgen we er voor dat het ook daadwerkelijk zo ver komt? Wat is daarvoor nodig en wie moet dan wat gaan doen?

Tijdens het eerste uur zal de rol van de burger bij lokale energieopwekking worden belicht, met inleidingen door Judith Merkies van het Europees parlement namens de PvdA en de Gelderse Natuur en Milieu Federatie over hun burgerinitiatief en burgerparticipatie bij de plaatsing van windmolens langs de A15.

Vervolgens zullen een drietal innovatieve ideeën worden ‘gepitcht”:

-De high Sky Windturbine door Piet Sonneveld, lector aan de HAN

-Een combinatie van een vergister met een brandstofcel, waardoor voedingsresten leiden tot energie, door Stefan Blankenborg van ENKI

-Een idee om door middel van flexibilisering van voltages meer dan 10% energie te besparen door Gerard Keurhorst van het Sanadome.

Het publiek kiest de winnende pitch!

Tenslotte debatteren vertegenwoordigers vanuit het warmtenet en woningbouwcorporaties met het publiek over hun bijdrages aan opwekking duurzame energie respectievelijk energiebesparing.

 

LUX, 20.00 uur, gratis toegangskaarten

Dit is een programma van Het groene Hert, de gemeente Nijmegen, LUX, Urgenda, Conbuquest, de Radboud Universiteit Nijmegen en het UMP.

Het Duurzaamheidscafé wordt mogelijk gemaakt door de ARN en de gemeente Nijmegen.

Kaart wordt geladen...

Pin It on Pinterest

Share This