Privacy verklaring

 

Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen, gevestigd aan Straalmanstraat 7, 6521 JK Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Versie 8 mei 2018. Deze versie kan altijd nog worden aangepast.

Contactgegevens:

https://duurzaamheidscafenijmegen.nl/Bert Lagerweij is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen.
Hij is te bereiken via info@duurzaamheidscafenijmegen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief te kunnen versturen.

Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Niet langer dan strikt nodig is. We verplichten ons om minstens jaarlijks persoonsgegevens op te schonen. Dit betreft de persoonsgegevens uit contactformulieren.
Wat betreft persoonsgegevens nodig voor de de nieuwsbrief: u kunt zichzelf uitschrijven uit de nieuwsbrief met behulp van de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het abonneebestand van de (MailChimp-)nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. De website is gehost bij Hosting2go en deze partij voldoet aan de privacy wet, zie punt 7 van de Algemene voorwaarden.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op uw computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.
Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics

Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen heeft hier geen invloed op, maar heeft wel “gegevens delen” uitgezet.

Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen sloot een bewerkersovereenkomst met Google en maakt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Dit alles volgens de richtlijnen van  autoriteitpersoonsgegevens.

Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@greencapitalchallenges.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Stichting Duurzaamheidscafe Nijmegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@duurzaamheidscafenijmegen.nl

Pin It on Pinterest