Verslag duurzaamheidscafé 2018 #6: Hoe kan ik mijn eigen energie opwekken?

Hoe kan ik mijn eigen energie opwekken?

Muzikale opening door Back to Hank, een vijftal muzikanten met lekkere feel good old time music.

Daarna is het woord aan Quirijn Lokker, de avondvoorzitter van vanavond.

Voor we inhoudelijk beginnen ontvangt Marco Wolkenfelt vandaag de ambtsketen voor zijn rol als aanjager van het thema Duurzame Energie opwekking. Hij hoopt dat iedereen vanavond de deur uitgaat met minimaal één actie. Dus: wat ga jij doen?

De Salderingsregeling door Volkert Vintges (is nu met pensioen als directeur van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie; bestuurslid van Wiek II)

De opgave is immens groot maar juist zo groot dat alle beetjes helpen. Kleinverbruikers met zonnepanelen kunnen gebruikmaken van de salderingsregeling. Dit is een regeling die je opwekking van duurzame energie weg streept tegen je verbruik (voorbeeld: Verbruik energie huishouden 3500 kWh, opwekking van energie huishouden 2500 kWh. Dan hoef je maar 1000 kWh echt te betalen).  Salderen kan altijd, maar boven je maximale jaarverbruik krijg je er veel minder voor terug. Dus voor een optimale investering moet je niet teveel terugleveren. Wel goed voor duurzaamheid, maar minder gunstig voor je portemonnee.

Terugleversubsidie

De salderingsregeling en postcoderoos regeling gaan op in één nieuwe subsidieregeling, te weten een terugleversubsidie voor energie die je teruglevert aan het electriciteitsnet. Met de nieuwe regeling (terugleversubsidie) krijg je een vergoeding die ervoor zorgt dat je zonnepanelen in 7 jaar terugverdient. Er bestaan echter nog veel vragen omtrent deze regeling, dit zal aankomende tijd duidelijk worden.

Vragen
Waarom niet wachten? Je kan eindeloos wachten maar dan kan de markt zich dus niet ontwikkelen. Het is nu gunstig, vooral financieel.

Ik krijg een slimme meter aangeboden, moet ik dat doen? Een slimme meter moet je altijd doen, met een slimme meter kan je 100% salderen.

Moet ik mijn zonnepanelen aanmelden bij de netbeheerder? Jazeker! Het is belangrijk en verplicht om het aan te geven aan Alliander/Liander, zodat het energienet genoeg capaciteit heeft.

Voor de inwoners van Nijmegen: welke optie past het beste bij jou?

Ik wil zonnepanelen of zonneboilers
Door: Geert van de Rijdt (Loket Duurzaam Wonen)

Allereerst kijk je of je dak geschikt is, o.a. door te kijken naar de schaduw die op het dak valt. Met zo min mogelijk schaduw (let ook op bomen) is je dak geschikt. Je kan je dak ook bekijken op de Zonatlas waar alle daken in Nederland staan. Wanneer je weet dat je dak geschikt is kan je je laten informeren bij het Loket Duurzaam Wonen. Op hun website staan lokale aanbieders vermeld met meer informatie. Over het algemeen is de kwaliteit van leveranciers goed. Wanneer je een beeld hebt is het verstandig minimaal twee leveranciers te vragen om een offerte.

→Let hierbij op de vermogensgarantie van de panelen.

En dan installeren maar! Vergeet hierbij ook niet te denken aan zonneboilers als mogelijk alternatief voor zonnepanelen.

Ik wil het wel maar ik ben een ‘luie consument’, en nu?
Door: Sietse Jager (Talis)

Talis maakt het de consument makkelijker met behulp van collectieve inkoop. Ze hebben pakketjes met zonnepanelen en zonneboilers die ze aanbieden aan consumenten. Dit is niet alleen voor huurders bij Talis maar ook voor elke huiseigenaar!

Ik wil investeren in energie maar ik heb geen dak

Inwoners die goede energie ideeën hebben om energie op te wekken schrikken vaak van de moeilijkheid ervan. Dat hoeft vanaf nu niet meer! Bert Hendriks van Huismerk Energie heeft met anderen het Regionaal Handboek voor de Opwek van Duurzame Energie opgesteld. Hij overhandigt dit aan Jan Jonker van Oost NV en aan Harriet Tiemens (wethouder van o.a. duurzaamheid gemeente Nijmegen). Zij hoopt dat dit inwoners motiveert om de grote bedrijfsdaken vol te krijgen. Dit handboek is te verkrijgen via Burgers Geven Energie (www.burgersgevenenergie.nl)

Maar hoe werkt die postcoderoos nou?
Door: Caroline de Greeff (Burgers Geven Energie)

Stel wij willen samen op andermans dak zonne-energie opwekken. Iedereen in dat gebied, en in het gebied er omheen kan dan meedoen. Vandaar: de postcoderoos.
Je hebt allereerst initiatiefnemers nodig die er tijd in willen steken. Zij kloppen aan bij het Loket Duurzaam Wonen en Burgers Geven Energie. Met hen kan je samen kijken of er in de buurt een geschikt dak is (zij hebben bijvoorbeeld contact met de HAN en ROC momenteel). Daarna is het tijd om een regiegroep met procesmanagers te formeren. Inwoners die meedoen verdienen het terug doordat ze minder energiebelasting hoeven te betalen.

  • Koop niet meer panelen dan dat je gebruikt als je een optimaal financieel rendement wilt behalen.
  • Het is vooralsnog rendabeler om zelf zonnepanelen op je eigen dak te plaatsen, dan collectief elders.

Ik wil investeren in duurzame energieopwekking in het algemeen
Door: Pim de Ridder (Wiek II)

De particuliere initiatieven dekken nu ongeveer 17% van het particuliere gebruik. Er is dus nog een lange weg te gaan. Pim kijkt verder, we moeten meer opwekken. Met een puck (nu nog een puck, de volgende keer windmolen, zonneveld, waterkrachtcentrale) maakt hij op de kaart van Nijmegen en omgeving beeldend hoeveel meer energie er lokaal duurzaam opgewekt kan worden door een aantal concrete projecten in deze regio, zoals het Zonnepark Griftdijk, windmolens op de Groene Delta bij het ENGIE terrein etc.. Nijmegen zelf kan hiermee ongeveer 33% van haar eigen energie opwekken. Er is dus een tekort van ¾. Wat nu en hoe gaan we dat gat dichten? We hebben de ondernemers nog niet gehad.

We moeten niet alleen kijken naar onze eigen regio maar naar heel Nederland. Er zijn regio’s met meer ruimte voor duurzame energieopwekking dan andere.

In plaats van enkel opwekking moeten we ook kijken naar isolatie. Hoe meer isolatie hoe minder opwek nodig.

Waterkracht in Gelderland is ook interessant, laten we daar ook eens naar kijken.

Geothermie? Dit is een oplossing voor warmte maar niet voor electriciteitsopwekking.

  • We moeten samenwerken in de regio
  • Investeer in windmolens, deze wekken het meeste op.

 De groene prijsvraag

Elma Vriezekolk begeleidt de verkiezing van de beste tips van het thema energiebesparing.

  • Goed inregelen van de CV installatie
  • De vriezer vaker ontdooien
  • Samen met je kinderen ontdekken wat energie kost

Na een spannende strijd wint het goed regelen van de CV-installatie het!

Vervolgens verloot Dirk Wim in ’t Hof de prijzen, waarbij de winnaar van de hoofdprijs van een set zonnepanelen helaas niet in de zaal aanwezig is. 100% zonnig (www.zonnig.nl) heeft deze ter beschikking gesteld, en Marcel Budding van het bedrijf licht toe.

Speel de komende maand mee met de Groene Prijsvraag van het thema Water!

Ga naar www.degroeneprijsvraag.nl

Bert Lagerweij, programmacoördinator Stichting Duurzaamheidscafé Nijmegen, sluit de avond met het bedanken van alle betrokkenen, met name het team achter de green capital challenge energieopwekking onder leiding van Marco Wolkenfelt.

Verslag Esmee de Lorijn