Over ons

Het bestuur van Stichting Duurzaam aan de Waal stuurt het Duurzaamheidscafé aan. De Programmaraad adviseert over de dagelijkse gang van zaken.

Visie

Het Duurzaamheidscafé levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Nijmegen als duurzame stad. Tijdens debatavonden over duurzame onderwerpen worden kennis en ideeën uitgewisseld.

Kernwoorden: laagdrempelig, interactief, inspirerend

Missie

Het Duurzaamheidscafé bevordert kennisuitwisseling en netwerken door de organisatie van debatavonden voor bewoners, organisaties, ondernemers en politici uit Nijmegen en omgeving.

Onze doelstellingen

 • organiseren van minimaal vier debatavonden per jaar
 • minimaal 300 bezoekers per jaar
 • bijdragen aan verdieping en kennisuitwisseling rond duurzame onderwerpen aansluitend bij de actualiteiten
 • het verbinden van vertegenwoordigers van Nijmeegse duurzame initiatieven en organisaties en instituten
 • het aanbieden van een concreet handelingsperspectief n.a.v. de conclusies van de debatavonden

De stichting wordt aangestuurd door het bestuur, voor de dagelijkse gang van zaken is er een programmaraad.

Bestuur

 • Ben Dankbaar, secretaris
 • Joseph Holl, penningmeester
 • Anouk Bakx, bestuurslid
 • Dylan van Dijk, bestuurslid
 • Kim Kerckhoffs, bestuurslid
 • Merle Nordmann, bestuurslid

Programmaraad

 • Kiki Kolman, programmacoördinator
 • Lucy Holl, PR en communicatie
 • Ronald Aalders, Milieucentrum De Broeikas
 • Thijs van Beusekom, LUX
 • Henk van Boxtel, gemeente Nijmegen
 • Rogier Kersten, HAN
 • Esmee de Lorijn
 • Marit Veeneman
 • Mark Wiering, Radboud Universiteit, sectie Geografie, Planologie en Milieu