Duurzaamheidscafé Nijmegen 2022 #1: En wat nu…?!? (denk mee en zet de gemeente tot actie aan)


Hoe kleurt Nijmegen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen? Wie komen er in het nieuwe college van B&W? En vooral: wat willen we dat nieuwe stadsbestuur meegeven om Nijmegen komende jaren nog groener en duurzamer te maken? Kom dinsdag 22 maart naar het Duurzaamheidscafé in LUX Nijmegen en we stellen met zijn allen een Klimaatmanifest voor onze stad op. En bieden dat de bestuurders aan natuurlijk.

Koop nu een kaartje (à 3,50 euro) via de site van LUX Nijmegen.

Op een wervelende manier zetten experts en kunstenaars op het podium samen met het publiek in de zaal ter plekke een stel urgente actiepunten op papier. We blijven niet hangen in grote, abstracte duurzaamheidsdenkbeelden waar de gemeente niks mee kan. Het gaat om praktisch uitvoerbare punten voor een groene, duurzame toekomst dichtbij huis. De politieke fracties kunnen ze meenemen in hun onderhandelingen en hun plannen voor de komende jaren.

Aan het eind van de avond ligt er een lijst met acht actiepunten. Bovendien schrijft Lev Avitan, huispoëet van het Duurzaamheidscafé, live op het podium ook nog eens zijn kunstzinnige spoken word-redevoering. We overhandigen beide ‘manifesten’ aan het gemeentebestuur. Die bestuurders worden ook uitgenodigd voor het programma.

Het gesprek voeren we aan de hand van vier thema’s (die we een puur Nijmeegse insteek geven):

  • De energietransitie (en de klimaatcrisis)
  • De circulaire economie (en onze omgang met grondstoffen en afval)
  • Het verlies aan biodiversiteit (en onze omgang met de natuur)
  • Klimaatongelijkheid (en hoe iedereen in Nijmegen wel mee kan doen)

Jongeren van mediaclub Beeldbrengers maken bij elk thema een inleidend filmpje. De kunstenaars en activitisten op het podium zwengelen de discussie aan en geven alvast hun voorzet voor een actiepunt. Samen met het publiek gaan we in gesprek over de actiepunten.

Wie zijn de gasten?

Locatie: LUX Nijmegen, Mariënburg 38 – 39
Datum: dinsdag 22 maart 2022
Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Koop nu een kaartje (à 3,50 euro) via de site van LUX Nijmegen
(voor studenten met toegangskaart geldt weer: op vertoon van collegekaart gratis drankje)