Verslag Duurzaamheidscafé 2016 #5: Nijmegen Green Capital 2018!

LUX, 29 november 2016 

De zaal stroomt vol, toepasselijke muziek van het trio Song Kitchen wordt ten gehore gebracht, en Muziquest staat klaar als muzikaal time manager om de sprekers aan de tijd te houden.  Onder enthousiaste leiding van avondvoorzitter Bert Lagerweij wordt het programma van de avond gepresenteerd inclusief tekenaar Jan Metz en fotografen Mohanad en Mahmoud Ataya.

Een speciaal welkom voor de afvaardiging van de stad Essen, European Green Capital in 2017 (op 21 en 22 januari vindt in Essen de openingsceremonie plaats van het ‘groene jaar’ (noteer deze data alvast in je agenda!). Zie ook hun verslag van deze avond.

It is not about being the best. It is all about being part of

We bekeken het filmpje ‘Het eind van het begin’ dat werd getoond aan de jury in Ljubljana. Harriët Tiemens, wethouder duurzaamheid, licht de plannen toe voor het European Green Capital jaar in 2018. De thema’s die centraal staan zijn: smart mobility,  duurzame bedrijvigheidde leefbare en gezonde stadenergietransitie en klimaatadaptatie. Harriët roept iedereen op om mee te doen om van 2018 een succes te maken.

Om 2018 goed vorm te geven komt er een aparte organisatie, mede vorm te geven door Royal Haskoning DHV. Uiteraard stopt het proces van verduurzamen van de stad niet na 2018 maar dat jaar zal wel een enorme boost geven!

Green Challenges

Vervolgens introduceert oud-wethouder Jan van der Meer de Green Challenges. Jan is voorzitter van de Stichting Duurzame Estafette, die het initiatief nam voor het duurzame estafettestokje en nu voor de Challenges. Het stokje reisde van duurzaam initiatief naar duurzaam initiatief door de stad en inmiddels zijn er 32 stokjeshouders. Het stokje reisde óók mee met een delegatie van de Duurzame Estafette naar achtereenvolgens Kopenhagen, Bristol en uiteindelijk Ljubljana.

Met de Green Challenges wordt elke maand een thema centraal gesteld. Elk thema heeft een aanjager en een team met stakeholders en geïnteresseerden die mee helpen om het thema neer te zetten.  In 2017 wordt begonnen met het opzetten van de Challenges en in 2018 worden de resultaten gepresenteerd in de verschillende Duurzaamheidscafé’s. Het onderwijs wordt expliciet bij elk thema betrokken.  Zo wil het Helicon college het zogenaamde  ‘Ecoschool’ predikaat veroveren.

De vraag wordt gesteld wat we kunnen doen om de grote groep mensen die (nog) geen interesse heeft in duurzame ontwikkeling toch te bereiken. De wethouder benadrukt dat de bestaande sociale structuren en sociale netwerken in de stad worden betrokken om ook deze groep mensen te bereiken. Ook de ‘Bingo’ (die later op de avond wordt geïntroduceerd) moet daarin een rol gaan spelen.

De Green Challenges

Januari:Circulaire Economie en Innovatie (aanjager: Yvonne Keijzers)
Februari:Afval (aanjager: Koos van Dael)
Maart:Biodiversiteit en groen (aanjager: Ingrid Kerkvliet)
April:Personen- en goederenmobiliteit (aanjager: Birgit Hendriks)
Mei:Duurzame evenementen (aanjager: Bert Lagerweij)
Juni:Duurzame energie (aanjager: Marco Wolkenfelt)
Juli:Duurzame zorg en gezondheid (aanjager: Harriette Laurijsen en Yvonne Keijzers)
Augustus:Water/de rivier (aanjager: Margot Ribberink)
September:Energiebesparing (aanjager: Jan van der Meer)
Oktober:Voedsel (aanjager: Ingrid Kerkvliet)
November:Eerlijke handel (aanjager: Caroline de Greeff)
December:Sociale duurzaamheid (aanjager: Dirk-Wim in ’t Hof)
13de maand:Groen geld (aanjager: Birgit Hendriks)

De Green Challenges is een succes als het resulteert in meer dan 13 projecten, de Challenges (en dus Green Capital) bij 80% van de mensen in Nijmegen bekend zijn en de BINGO meer dan 10.000 deelnemers kent.

BINGO!

Na een intermezzo op maat rond Nijmegen European Green Capital van (opnieuw) de Song Kitchen, wordt o.l.v. Dirk-Wim in ’t Hof door de hele zaal een ‘proef BINGO’ gespeeld. Doel van de BINGO is het vertalen van de Green Challenges naar concrete activiteiten en daarmee mensen te informeren, betrekken, stimuleren en belonen.

Denk mee, doe mee

Dan is het tijd om samen met het publiek na te denken over de invulling van de diverse thema’s. Ter inspiratie is van alle thema’s een fraaie tekening gemaakt door Jan Metz. Iedereen verspreidt zich over de thema’s en levert zijn of haar input. Mensen worden uitgenodigd hun gegevens achter te laten om daadwerkelijk mee te werken aan de vervolgstappen. Deze ‘info-markt’ wordt zeer goed bezocht en is een mooie opstap naar een veelbelovend 2018!

Was je er niet bij of wil je je alsnog aansluiten bij een thema? Stuur even een mail naar info@duurzaamheidscafenijmegen.nl en wij zorgen dat je op de lijst komt en wordt geïnformeerd.

Blijf op de hoogte: https://www.facebook.com/NijmegenGreenCapital/