Back to the Future Landscapes

De Vrije Universiteit Amsterdam/TERRANOVA organiseert in samenwerking met Duurzaamheidscafe Nijmegen:

“Back to the Future Landscapes”

Een avond over Duurzaam landschapsbeheer op basis van lessen over het verleden
De voertaal tijdens deze avond is Engels

Landschapsbeheer

De impact van de mens op de natuur is zo groot dat het zo niet verder kan. Er moet echt iets veranderen waarbij we het Antropoceen als mensheid juist moeten omarmen! Het Antropoceen is het tijdperk waarin het aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit.

Het is van belang dat we het bewustzijn onder de mensheid vergroten. Daarnaast vragen huidige landschappen om duurzaam beheer en conservering. Het is een grote uitdaging om het gebruik van water, voedsel en energie in balans te houden. Waarbij we als maatschappij ook nog eens zo min mogelijk fossiele brandstoffen willen benutten.

Beter begrip van de historie van culturele landschappen en de invloed die de mens daarop heeft gehad is nodig om nieuwe, duurzame manieren van landschapsbeheer te ontwikkelen.

Programma: verschillende invalshoeken op landschapsbeheer

Tijdens deze avond wordt de energietransitie in de natuur en cultuur beschouwd vanuit een interdisciplinair perspectief.

Een drietal sprekers, allen onderdeel uitmakend van het Europese TERRANOVA project (zie www.terranovaproject.eu), zullen ieder vanuit hun perspectief dit onderwerp belichten:

Jens Christian Svenning, ecoloog, zal de functie van “rewilding” in het kader van duurzaam landschapsbeheer in het Antropoceen toelichten. Kunnen we de natuur beter gewoon zijn gang laten gaan?

Hans Renssen, paleoklimatoloog, beschrijft hoe het warme klimaat in het Holocene tijdperk en in de periode daarvoor ons kan helpen bij het creëren van een duurzame wereld.

Sjoerd Kluiving, geoarcheoloog, zal vanuit het TERRANOVA perspectief de landschappen van de toekomst schetsen, met daarbij de lessen uit het verleden.

Na de drie sprekers zullen aan de hand van stellingen de sprekers met de zaal in debat gaan over essentiële aspecten rondom duurzaam landschapsbeheer.

De avond wordt in goede banen geleid door Frank Arthur van Terranova en zal muzikaal worden omlijst.

Urenschema

Programma

Jens Christian Svenning, ecoloog
Over de functie van “rewilding” in het kader van duurzaam landschapsbeheer in het Antropoceen.
Hans Renssen, paleoklimatoloog
Hij beschrijft hoe het warme klimaat in het Holocene tijdperk en in de periode daarvoor ons kan helpen bij het creëren van een duurzame wereld.
Sjoerd Kluiving, geoarcheoloog
Sjoerd zal vanuit het TERRANOVA perspectief de landschappen van de toekomst schetsen, met daarbij de lessen uit het verleden.
Sprekers en de zaal
Debat en stellingen