#4: Voorspoed komt na de ramp

Het Duurzaamheidscafé van 26 november 2019: Voorspoed komt na de ramp

Hoe ziet onze toekomst eruit? Zijn we doemdenkers of ‘doen’denkers?

 

* GEÏNTERESSEERD IN HET VERSLAG VAN DIT CAFÉ? KIJK HIER *

Voor de een is het toch al te laat. De ander denkt dat rampen nodig zijn om weer een ‘gezonde’ leefwereld te creëren. En weer anderen zijn helemaal niet pessimistisch en geloven dat we rampen kunnen voorkomen en een gezonde leefomgeving kunnen hebben, voor iedereen.

Deze avond, op dinsdag 26 november, gaan we in gesprek over beeldvorming, over toekomstbeelden die ons geschetst worden in het kader van de klimaatverandering. We starten met beelden gemaakt door Astrid Bracke en Jaap Meijers. Zij ontwikkelden een compilatie van hollywood filmfragmenten die de mogelijke wereld in de toekomst weergeven.

IN GESPREK

Terugblik vanaf het jaar 2069

Maarten Keulemans, columnist van de Volkskrant, gaat een voordracht houden, waarin hij vanuit het jaar 2069 terugblikt naar de tijd van daarvoor. Er hebben zich weliswaar vreselijke rampen voltrokken, maar toch staat de wereld er in het jaar 2069 positief bij.

Vervolgens zal Peter Pelzer (Urban Futures, universiteit van Utrecht) spreken over de overgang naar een post-fossiel tijdperk, met daarbij de rollen van de techniek en kunstenaars (!) in ogenschouw nemend.

Mathieu Schouten van de gemeente Nijmegen neemt ons daarna mee in de Omgevingsvisie van de gemeente.

Hierna gaan we in debat met het publiek over dit boeiende thema, waarbij we aan de hand van stellingen peilen hoe het publiek erover denkt.

Zijn we doemdenkers, of zien we ook kansen?

OMLIJSTING
Journalist en columnist Eric Reijnen Rutten is de avondvoorzitter en de muziek wordt verzorgd door Silke Uitvlugt.

Urenschema

Programma

Programma volgt binnenkort
Koeien en het nieuwe boeren