#1: Polderen kan niet meer

Het Duurzaamheidscafé van 26 maart 2019:

Polderen kan niet meer!
Zit de democratie een energietransitie in de weg?

*GEÏNTERESSEERD IN HET VERSLAG VAN DIT CAFÉ: KIJK HIER*

 

polderen

Werkt ons poldermodel averechts voor een effectieve aanpak van het klimaatprobleem? Zou het beter zijn als onze overheid gewoonweg maatregelen aan ons oplegt ten gunste van de energietransitie en klimaataanpak?

Rond 2007 zat Nederland in een flinke economische crisis. De regering kon niet anders dan met pittige bezuinigingsmaatregelen komen. En dat deden ze dan ook, kordaat. De bevolking vond dit misschien niet zo prettig, maar iedereen begreep wel dat het nodig was om door deze crisis te komen.

Nu hebben we met een flinke klimaatcrisis te maken. Dan zou je dezelfde kordate aanpak verwachten toch? Een regering die ingrijpt en een bevolking die daarmee instemt. Toch werkt het blijkbaar niet zo, terwijl de urgentie nu waarschijnlijk veel hoger is dan in 2007.

Welke overheid krijgt jou in beweging?

Hebben wij als burgers behoefte aan een begeleidende, sturende of juist neutrale overheid? Want hoe zou je het bijvoorbeeld vinden als je vanuit je gemeente een concreet voorstel krijgt om jouw woning energiezuiniger te maken en hoe je met ingrepen aan je huis energie kunt gaan opwekken? Je hoeft dan bij wijze van spreken alleen nog maar je handtekening te zetten. Zou jou dat eerder over de streep trekken, dan wanneer je het allemaal zelf moet gaan uitzoeken?

Pieter Leroy, Siward Zomer en Hans Bosselaar en het publiek

Prof. dr. Pieter Leroy, hoogleraar Milieu en Beleid bij de Radboud Universiteit, zal ons zijn kijk op het onderwerp van de avond geven. Inleidend, filosofisch, prikkelend. In welke context stellen we onszelf de vraag of de democratie, zoals wij deze kennen, wel past bij de klimaatuitdagingen waar we voor staan?

Daarna volgt het debat van de avond, in twee delen.

In het eerste deel van het debat zullen Siward Zomer en Hans Bosselaar uiteenzetten hoe zij tegen dit thema aankijken.

Hans Bosselaar schreef vanuit zijn rol als onderzoeker een kritisch artikel in de Volkskrant met de titel ‘De vraag is niet óf het poldermodel zijn beste tijd heeft gehad, maar wat er voor in de plaats komt.’

Hans is ervan overtuigd dat je bij grote vraagstukken niet moet polderen, maar dat de overheid daarin strategisch moet opereren en richting moet geven naar haar inwoners. De rol van de overheid is hierin pro-actief.

Siward Zomer heeft als directeur ODE Centraal plaatsgenomen aan de klimaattafels en meegedacht over hoe er vanuit burgerinitiatieven resultaten tot stand kunnen komen.

Siward vindt dat we vanuit ons democratisch recht, als burgers, initiatieven moeten optuigen. Dus gebruikmaken van het recht dat we hebben. En dat we daarmee naar de overheid kunnen stappen, zodat het gefaciliteerd kan worden. De rol van de politiek is daarin veel meer reactief.

In het tweede deel van het debat gaan we de aanwezigen erbij betrekken. Wanneer zou jij in beweging komen? Welke rol van de overheid, en specifiek onze gemeente, past daarbij?

Vind je bijvoorbeeld dat de gemeente Nijmegen ervoor mag kiezen om geen vergunning te verlenen aan een nieuwe hamburgertent en juist wel aan een horecagelegenheid waar alleen veganistisch eten op de menukaart staat?

Kortom, een avond boordevol informatie, debat en zelfreflectie!

Omlijsting van de avond

De avond zal in goede banen worden geleid door avondvoorzitter Kristie Lamers. En u kunt genieten van Mijam en Yarah, tweestemmige Nederlandstalige muziek, begeleid door viool en piano.

polderen

Urenschema

Programma

20:00 - 20:15
muzikale opening en welkom door avondvoorzitter Kristie Lamers
20:15 - 20:35
inleiding op het thema door prof.dr. Pieter Leroy
20:35 - 21:00
debat deel 1: Hans Bosselaar en Siward Zomer over de rol van de overheid
21:00 - 21:10
muzikaal intermezzo
21:10 - 21:45
debat deel 2: stellingen en deelname publiek
21:45 - 22:00
afronding, reflectie en muzikale afsluiting