Duurzaamheidscafé 2014 #1: ‘Global’ wordt ‘Glocal’: Ofwel: hoe mondiale duurzame ontwikkeling ons raakt

Documentaires van studenten van de Radboud Universiteit maken mondiale duurzaamheid inzichtelijk.

Mondiale duurzaamheidvraagstukken vragen om aandacht en aanpak op lokaal niveau. Tijdens deze avond ziet u  vier korte documentaires gemaakt  door studenten van de Radboud Universiteit in de cursus Globalising Worlds. De documentaires werden op 16 januari 2014 geselecteerd uit een vijftiental films, op basis van hun kwaliteit, creativiteit en de wijze waarop zij het thema voor een breder publiek toegankelijk maken. Deze 4 films gaan over:

  • De Mondiale fosfaatcrisis: wat betekent het opraken van fosfaten voor onze economie en ons milieu?
  • Nederland’s landgebruik elders: hoe maken we als Nederland gebruik van land in b.v. Afrika t.b.v. onze voedselvoorziening?
  • Fort Europa: wat is de invloed van de grenzen van een steeds groter worden Europese Unie voor immigranten buiten die unie?
  • Stadslandbouw: wat kan Nederland leren van de inspirerende voorbeelden van stadslandbouw in landen zoals b.v. Cuba?

Na de vertoning van de documentaires zullen studenten, docenten en alle andere aanwezigen in de zaal discussiëren over deze thema’s, de rol van de Nederlandse samenleving daarin en de bijdrage die vanuit (hoger) onderwijs aan “het begrijpen van de wereld” kan worden toebedeeld. Specifieke aandacht zal tevens uitgaan naar Nijmegen als leerschool voor mondiale duurzaamheid en de impact van deze thema’s op de leefbaarheid in Nijmegen.

De avond staat onder leiding van Irene Dankelman, docent duurzame ontwikkeling aan de Radboud Universiteit, tevens lid van de stuurgroep organisatie duurzaamheidscafé.

Dr. Lothar Smith van de sectie Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud universiteit, zal als expert aan de discussie deelnemen, evenals de samenstellers van de documentaires. De films zijn in het Engels, maar toelichting en discussie vindt in het Nederlands plaats.

Inwoners van Nijmegen e.o. met belangstelling voor mondiale duurzaamheidvraagstukken, studenten, docenten en andere belangstellenden nodigen wij van harte uit om deze avond bij te wonen en actief aan het debat deel te nemen.

Dinsdag 11 februari; Locatie LUX, Marienburg 38-39, Nijmegen; Aanvang 20.00 uur. Entree is gratis, maar u dient wel een kaartje aan te schaffen Kaarten via www.lux-nijmegen.nl of afhalen bij de kassa van LUX.

Het Duurzaamheidscafé  is een programma van de Gemeente Nijmegen, LUX, de Radboud Universiteit Nijmegen, Milieucentrum de Broeikas, Transition Town Nijmegen en Urgenda/Conbuquest. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door de ARN en de gemeente Nijmegen.