Duurzaamheidscafé 2014 #2: Hoe groen zijn de politieke partijen & wat zijn de economische consequenties daarvan?

Aan de vooravond van de verkiezingen zullen vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke organisaties de diverse fractie aan de tand voelen over hun groene ambities

Het debat staat helemaal in het teken van het spanningsveld tussen Duurzaamheid en Economie. Moet de politiek met subsidieregelingen komen om het ondernemers mogelijk te maken om ‘duurzaam’ te ondernemen? Gaan we nu concreet werk maken van het energieneutraal maken van bestaande woningen? Moeten de terrasverwarmers weg en de winkeldeuren dicht in de winter? Windmolens op de Electrabel locatie? Hoe denken zij de burger mee te kunnen krijgen in nog meer energiebesparingsmaatregelen? Het zijn een paar vragen die aan bod komen tijdens dit debat georganiseerd door het Duurzaamheidscafé en de Gelderlander.

De Nijmeegse politieke partijen worden hier stevig over ondervraagd door ondernemers, belangenorganisaties en burgers. Aan het eind van de avond heeft u inzicht in de plannen van de diverse partijen op dit gebied, hoe zij de rol van de lokale overheid hierin zien en hoe betaalbaar de ‘groene’ ambities zijn. Mede op basis hiervan kunt u een paar uur later uw keuze bepalen in het stemhokje!

Deelname aan het programma komt van (in alfabetische volgorde): CDA, D66, Groen Links, PvdA, SP en VVD. De gespreksleiding is in handen van Thed Maas van de Gelderlander.

Dinsdag 18  Maart; Locatie LUX, Marienburg 38-39, Nijmegen; Aanvang 20.00 uur. Entree is gratis, maar u moet wel een kaartje halen via www.lux-nijmegen.nl of afhalen bij de kassa van LUX.

Het Duurzaamheidscafé  is een programma van de Gemeente Nijmegen, LUX, de Radboud Universiteit, Milieucentrum de Broeikas, Transition Town Nijmegen en Urgenda/Conbuquest. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door de ARN en de gemeente Nijmegen.

Deze editie van het café wordt georganiseerd met de Gelderlander, www.dg.nl

Leave a Comment